RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


Membros


Grupo Estudos Románicos e Comparados (ROMANYCOM, Univ. da Coruña)
Grupo coordinador
Coordinación do grupo e da rede: María Dolores Sánchez Palomino
Liñas de investigación: lexicografía galega e románica
Grupo Hispania (Grupo de Investigación en Lingua, Literatura e Cultura Hispánica, HISPANIA, Univ. da Coruña)
Coord.: José Ignacio Pérez Pascual
Liñas de investigación: lexicografía española
Grupo Textos e Contextos Alemáns: sincronía e diacronía (HUMBOLDT, Univ. de Santiago de Compostela)
Coord.: Víctor Millet
Enlace para a rede: María José Domínguez Vázquez
Liñas de investigación: lexicografía bilingüe bidireccional alemán-español e lexicografía multilingüe
Grupo de Filoloxía e Lingüística Galega (FILGA, Instituto da Lingua Galega, ILG-Univ. de Santiago de Compostela)
Coord.: Xulio C. Sousa Fernández
Enlace para a rede: Manuel González González
Liñas de investigación: lexicografía galega
Grupo de Filoloxía Italiana (ITALIANÍSTICA, Univ. de Santiago de Compostela)
Coord.: Isabel González Fernández
Enlace para a rede: María Teresa Sanmarco Bande
Liñas de investigación: lexicografía italiana monolingüe e bilingüe
Grupo Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega (TALG, Univ. de Vigo)
Coord.: Xavier Gómez Guinovart e Xosé María Gómez Clemente
Enlace para a rede: Xosé María Gómez Clemente
Liñas de investigación: recursos de tecnoloxía lingüística
Grupo de Léxico y Lexicografía Especializada (Univ. de Vigo)
Coord.: Terencia Silva
Enlace para a rede: Carlos Valcárcel Riveiro
Liñas de investigación: léxico de dominios específicos e relacións entre dicionario e usuario
Grupo de Investigación de Fraseoloxía e Paremioloxía (FRASEONET, Univ. de Santiago de Compostela)
Coord.: María Isabel González Rey
Liñas de investigación: fraseoloxía, paremioloxía e o seu tratamento lexicográfico
Grupo de Lexicografía, Lexicología e Historiografía Lingüística (Univ. de La Laguna)
Coord.: Dolores Corbella Díaz
Liñas de investigación: lexicografía histórico-diferencial
Grupo de Lingüística Contrastiva Español-Italiano (LICEI, Università di Bologna-Forlì)
Coord.: Félix San Vicente
Liñas de investigación: lexicografía bilingüe italiano-español
Grupo de Lexicografia Monolingüe y Bilingüe Italiana (Università degli Studi di Torino)
Coord.: Carla Marello
Liñas de investigación: lexicografía italiana antiga e moderna, bases de datos léxicas
Grupo de Investigación en Lexicografia Especializada (GRiLS, Università degli Studi di Milano)
Coord.: Maria Vittoria Calvi
Liñas de investigación: léxico de especialidade, fraseoloxía
Grupo IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Univ. Pompeu Fabra) 
Coord.: Mercè Lorente Casafont
      IULATERM
Coord.: Mercè Lorente Casafont
Liñas de investigación: léxico, terminoloxía, discurso especializado e enxeñaría lingüística
      INFOLEX
Coord.: Sergi Torner
Liñas de investigación: información e informatización, léxico e lexicografía
Grupo de Lexicografía (Stellenbosch University)
Coord.: Rufus Gouws
Liñas de investigación: metalexicografía

Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es