RELEX

Rede de Lexicografía (RELEX)


Publicacións                                                                  Pedido de colaboracións


Cubierta
Lexicografía de las lenguas románicas
Perspectiva histórica
Volumen I

Ed.: Félix Córdoba Rodríguez, Ernesto González Seoane e María Dolores Sánchez Palomino
Coord.: María Dolores Sánchez Palomino e María José Domínguez Vázquez
Berlín: De Gruyter, 2014
Índice
Páxina da editorial
Cubierta
Lexicografía de las lenguas románicas
Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva
Volumen II
Ed.: María José Domínguez Vázquez, Xavier Gómez Guinovart e Carlos Varcárcel Rivero
Coord.: María Dolores Sánchez Palomino e María José Domínguez Vázquez
Berlín: De Gruyter, 2015
Índice
Páxina da editorial
Cubierta Belén López Meirama e María Álvarez de la Granja
Léxico dispoñible do galego
Universidade de Santiago de Compostela, 2014
Anexo 71 de Verba
Páxina da editorial

A lexicografía románica no século XXI
Ed. : Meike Meliss, María Dolores Sánchez Palomino e María Teresa Sanmarco Bande
München: Iudicium Verlag, 2014
En preparación


Rede de Lexicografía
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira
15071 A Coruña

  • T. +34 981 167 000, ext. 1848
    F. +34 981 167 151
    dolores @ udc . es